Coș cumpărături

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Denumirea operatorului de date cu caracter personal: SC HAIDIHAI SRL.

Site-ul www.haidihai.ro este proprietatea HAIDIHAI SRL în calitate de vânzător, cu sediul în Iași, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22/240/2018, având Codul Unic de Înregistrare 38795761.

Iti multumim pentru interesul față de compania noastră și de produsele comercializate de noi. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Prezenta politică este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament GDPR)

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru societatea noastră, ale căror date sunt specificate în secțiunea de contact, și ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul și scopurile în care  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Confidențialitate”) este de a stabili măsurile tehnice și organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților societății noastre cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite de societatea noastră, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intima, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul în care constatați orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

1.  Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5.  SC Haidihai SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

2.  Reguli generale

2.1.  Prezenta Politică stabilește măsuri tehnice și organizatorice implementate de societatea noastră, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activității sale. Prin cerințe minime de securitate și confidențialitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice si proceduri prin care se asigură un nivel minim de securitate al prelucrărilor.

2.2.  SC Haidihai SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

2.3.  Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente și în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în siguranța a datelor și informațiilor, societatea noastră a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe anumite direcții de acțiune: Identificarea și autentificarea utilizatorului; Tipul de acces; Colectarea datelor; Execuția copiilor de siguranță; Computerele și terminalele de acces; Sisteme interne de gestiune financiară securizată; Fișierele de acces; Instruirea personalului; Sistemele de telecomunicații; Folosirea computerelor; Imprimarea datelor.

3.  Categoriile de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică includ elemente de identificare, după caz, de tipul nume si prenume, numele si prenumele reprezentanților legali, telefon, adresa de domiciliu/ resedinta, adresa de e-mail, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentați.

4. Scopul prelucrării și destinatarii datelor cu caracter personal

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs. și le folosim la:

–  Nume si prenume – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate

–  E-mail  – adresa de e-mail o folosim pentru a va confirma comanda, pentru a vă informa despre stadiul comenzii dvs, pentru a vă trimite ofertele cerute de dumneavoastră. De asemenea adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva o problemă;

–  Număr de telefon – pentru a vă putea contacta pentru confirmarea comenzii, pentru a vă putea oferi detalii cu privire la comandă, pentru a vă putea contacta în momentul în care comanda este completă sau aceasta este în curs de expediere către dumneavoastră. Vă vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme; comunicarea va fi înregistrată pentru a documenta problema dvs și rezolvarea ei. Pe numărul de telefon veți primim SMS-uri cu informații despre comanda sau oferta dumneavoastră

–  Detalii de facturare, CNP, adresa – avem nevoie de aceste date, pentru facturarea, livrarea și întocmirea documentelor fiscale anuale

–  Cont bancar – pentru a returna contravaloarea banilor în cazul unui retur

O parte din aceste date pot fi comunicate doar către parteneri contractuali ai Societății noastre, denumiți destinatari (ex: parteneri contractuali și potențiali parteneri contractuali ai operatorului angajați ai societății, firme de curier și postă) precum si altor persoane fizice sau juridice  împuternicite să prelucreze date cu caracter personal în numele societății (ex: avocați, contabili, auditori, consultanți)

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Datele furnizate sunt strict confidențiale. Societatea noastră se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii, sub formă de baze de date (gratuit sau contracost) și să le utilizeze exclusiv în vederea derulării relației comerciale dintre părți. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către societatea noastră se vor face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

Funcționarea site-ului www.haidihai.ro  și comportamentul online privind “cookies”

Nu folosim decât “cookies” funcționale. Acestea sunt Cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționa corect. Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. De exemplu, Cookie-urile care amintesc conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail și parola furnizate la înregistrare în timpul unei vizite anterioare pe acest site. Cookie-urile pot aminti, de asemenea, elemente pe care le-ați plasat anterior în coșul de cumpărături atunci când ați vizitat haidihai.ro. Prin umare, utilizarea Cookie-urilor funcționale ne permite să vă oferim conținut adaptat intereselor dumneavoastră, nemaifiind necesară o nouă înregistrare sau să introduceți din nou anumite informații în formularele de înregistrare atunci când vă întoarceți pe acest website. Pe unele site-uri web, Cookie-urile permit să stocați retete preferate, activitati, puncte sau scoruri ridicate. Putem folosi, de asemenea, Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activități al utilizatorilor minori.

 5.  Drepturile persoanelor a caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate

Conform Regulamentului GDPR nr 2016/679UE, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

5.1.  Dreptul de informare

Aveți dreptul de a obține de la SC Haidihai SRL cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunteți deja în posesia  informațiilor respective:

a)  identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b)  scopul în care se face prelucrarea datelor;

c)  informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

d)  orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

5.2.  Dreptul de acces la date

Aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la SC Haidihai SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societatea noastră.

5.3  Dreptul de intervenție asupra datelor

Totodata, aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

5.4  Dreptul de opoziție

In plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc de către Societatea noastră.

5.5  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Un alt drept de care beneficiați este dreptul de a cere și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

5.6  Dreptul de a vă adresa justiției

In acelasi timp, aveti, dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

6.  Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care societatea noastră este tinuta de o obligație legală, în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va fi facută numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat în prealabil.

7.  Contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior sau pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezenta Politica sau dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restrictionarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la [email protected]

De asemenea puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro  și puteți depune o plângere la ei.

Denumirea operatorului de date cu caracter personal: SC HAIDIHAI SRL. 

Site-ul www.haidihai.ro este proprietatea HAIDIHAI SRL în calitate de vânzător, cu sediul în Iași, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22/240/2018, având Codul Unic de Înregistrare 38795761.

Iti multumim pentru interesul față de compania noastră și de produsele comercializate de noi. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Prezenta politică este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament GDPR)

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru societatea noastră, ale căror date sunt specificate în secțiunea de contact, și ne dorim ca dumneavoastră să fiți informat corespunzător cu privire la modul și scopurile în care  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Confidențialitate”) este de a stabili măsurile tehnice și organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților societății noastre cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite de societatea noastră, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intima, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul în care constatați orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru.

1.  Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5.  SC Haidihai SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

2.  Reguli generale

2.1.  Prezenta Politică stabilește măsuri tehnice și organizatorice implementate de societatea noastră, pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activității sale. Prin cerințe minime de securitate și confidențialitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice si proceduri prin care se asigură un nivel minim de securitate al prelucrărilor.

2.2.  SC Haidihai SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

2.3.  Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente și în vederea satisfacerii cerințelor păstrării în siguranța a datelor și informațiilor, societatea noastră a elaborat și implementat măsuri organizatorice și tehnice orientate pe anumite direcții de acțiune: Identificarea și autentificarea utilizatorului; Tipul de acces; Colectarea datelor; Execuția copiilor de siguranță; Computerele și terminalele de acces; Sisteme interne de gestiune financiară securizată; Fișierele de acces; Instruirea personalului; Sistemele de telecomunicații; Folosirea computerelor; Imprimarea datelor.

3.  Categoriile de date cu caracter personal colectate

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică includ elemente de identificare, după caz, de tipul nume si prenume, numele si prenumele reprezentanților legali, telefon, adresa de domiciliu/ resedinta, adresa de e-mail, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentați.

4. Scopul prelucrării și destinatarii datelor cu caracter personal 

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs. și le folosim la:

–  Nume si prenume – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate

–  E-mail  – adresa de e-mail o folosim pentru a va confirma comanda, pentru a vă informa despre stadiul comenzii dvs, pentru a vă trimite ofertele cerute de dumneavoastră. De asemenea adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva o problemă;

–  Număr de telefon – pentru a vă putea contacta pentru confirmarea comenzii, pentru a vă putea oferi detalii cu privire la comandă, pentru a vă putea contacta în momentul în care comanda este completă sau aceasta este în curs de expediere către dumneavoastră. Vă vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme; comunicarea va fi înregistrată pentru a documenta problema dvs și rezolvarea ei. Pe numărul de telefon veți primim SMS-uri cu informații despre comanda sau oferta dumneavoastră

–  Detalii de facturare, CNP, adresa – avem nevoie de aceste date, pentru facturarea, livrarea și întocmirea documentelor fiscale anuale

–  Cont bancar – pentru a returna contravaloarea banilor în cazul unui retur

O parte din aceste date pot fi comunicate doar către parteneri contractuali ai Societății noastre, denumiți destinatari (ex: parteneri contractuali și potențiali parteneri contractuali ai operatorului angajați ai societății, firme de curier și postă) precum si altor persoane fizice sau juridice  împuternicite să prelucreze date cu caracter personal în numele societății (ex: avocați, contabili, auditori, consultanți)

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Datele furnizate sunt strict confidențiale. Societatea noastră se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii, sub formă de baze de date (gratuit sau contracost) și să le utilizeze exclusiv în vederea derulării relației comerciale dintre părți. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către societatea noastră se vor face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

Funcționarea site-ului www.haidihai.ro  și comportamentul online privind “cookies”

Nu folosim decât “cookies” funcționale. Acestea sunt Cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționa corect. Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. De exemplu, Cookie-urile care amintesc conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail și parola furnizate la înregistrare în timpul unei vizite anterioare pe acest site. Cookie-urile pot aminti, de asemenea, elemente pe care le-ați plasat anterior în coșul de cumpărături atunci când ați vizitat haidihai.ro. Prin umare, utilizarea Cookie-urilor funcționale ne permite să vă oferim conținut adaptat intereselor dumneavoastră, nemaifiind necesară o nouă înregistrare sau să introduceți din nou anumite informații în formularele de înregistrare atunci când vă întoarceți pe acest website. Pe unele site-uri web, Cookie-urile permit să stocați retete preferate, activitati, puncte sau scoruri ridicate. Putem folosi, de asemenea, Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activități al utilizatorilor minori.

 5.  Drepturile persoanelor a caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate

Conform Regulamentului GDPR nr 2016/679UE, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

5.1.  Dreptul de informare

Aveți dreptul de a obține de la SC Haidihai SRL cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunteți deja în posesia  informațiilor respective:

a)  identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b)  scopul în care se face prelucrarea datelor;

c)  informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

d)  orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

5.2.  Dreptul de acces la date

Aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la SC Haidihai SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societatea noastră.

5.3  Dreptul de intervenție asupra datelor

Totodata, aveți dreptul de a obține de la operator, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

5.4  Dreptul de opoziție

In plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc de către Societatea noastră.

5.5  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Un alt drept de care beneficiați este dreptul de a cere și de a obține retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității dumneavoastră, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

5.6  Dreptul de a vă adresa justiției

In acelasi timp, aveti, dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

6.  Dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care societatea noastră este tinuta de o obligație legală, în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va fi facută numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat în prealabil.

7.  Contact

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior sau pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezenta Politica sau dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restrictionarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la [email protected] 

De asemenea puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro  și puteți depune o plângere la ei.

Actualizat pe data de: 2.10.2019